WE ARE COMMITTED TO REPORTING THE LATEST FORESTRY ACADEMIC ACHIEVEMENTS

2023 Vol. 44 Issue5
Export Reference
Systematic Review of the Research on the Correlation Development between Garden Painting and Classical Garden
CHEN Zhiru, CHEN Lan, TAN Lin, CHEN Yi
2023, 44(5): 1-6. DOI: 10.12172/202210270002
Abstract FullText HTML PDF
Study on the Relationship between Tree Layer and Understory Qiongzhuea multigemmia of Forest Community in Giant Panda Habitat
QIN Weirui, LIU Jingyi, SONG Xinqiang, PAN Han, CHENG Yong, FU Mingxia, ZHANG Yuanbin, ZHOU Caiquan, YANG Biao
2023, 44(5): 7-14. DOI: 10.12172/202302060001
Abstract FullText HTML PDF
Influence of Habitat on the Activity Intensity of Dominant Species in Wanglang Nature Reserve
XU Yang, LIU Shida, LI Yingjie, LIU Zhengxiao, YU Bing, JIANG Wenlong, ZHENG Yong, QING Li
2023, 44(5): 15-23. DOI: 10.12172/202211300002
Abstract FullText HTML PDF
Forest Fire Prediction in Algeria Based on Decision Tree Algorithm in Spark MLlib
GAO Fengwei, TIAN Rui, ZHOU Hao, HU Jie
2023, 44(5): 24-31. DOI: 10.12172/202211150002
Abstract FullText HTML PDF
Temporal and Spatial Distribution Pattern of Mixed-species Bird Flocks in Autumn in Three Parallel Rivers, Yunnan Province
DUAN Tinglu, YANG Xuejun, SHEN Xiuying, GUO Longjie, LI Yingchun, TAN Kun, ZHANG Shuxia, WANG Rongxing, LI Na, XIAO Wen
2023, 44(5): 32-40. DOI: 10.12172/202210190001
Abstract FullText HTML PDF
Study on Biomass Model of Economic Stalk Wood of Bambusa distegia
ZHANG Li, MA Guangliang, ZHAO Bo, LI Xiangjun, WANG Guangjian, WANG Lvjuan, SUN Peng
2023, 44(5): 41-47. DOI: 10.12172/202302020001
Abstract FullText HTML PDF
Effects of PEG-6000 Simulated Drought Stress and Temperature on Seed Germination of Diospyros dumetorum
LUO Kong, ZHANG Chunhua, OU Chaorong, RUAN Changming, SUN Yongyu, WANG Meng
2023, 44(5): 48-54. DOI: 10.12172/202212080001
Abstract FullText HTML PDF
Response of Main Functional Traits of Cycas panzhihuaensis to Soil Available Nutrients: A Case Study of Cycas panzhihuaensis National Nature Reserve in Sichuan Province
LONG Cheng, YU Zhixiang, YANG Yongqiong, SHUI Meimei
2023, 44(5): 55-61. DOI: 10.12172/202211230002
Abstract FullText HTML PDF
Perception Evaluation of Dianchi Lakeside Wetland Park Based on Text Mining and IPA Model
QIU Yuan, WEI Xinna, ZHOU Bo
2023, 44(5): 62-68. DOI: 10.12172/202211230001
Abstract FullText HTML PDF
Study on Biological Characteristics of Stilphotia candida, in Nyingchi, Tibet
YANG Zepeng, SONG Zhenhao, CUI Jie, WANG Bingquan, TANG Xiaoqin
2023, 44(5): 69-76. DOI: 10.12172/202211070002
Abstract FullText HTML PDF
Study on the Diversity of Stand Diameter Class of Pinus yunnanensis Community in Northern Anning River Basin
WANG Xiangfu, REN Feng, WANG Zhihong, LI Yuanhui, DONG Wenting, SHANG Shuaibin, YANG Qiaomei
2023, 44(5): 77-81. DOI: 10.12172/202211220001
Abstract FullText HTML PDF
Compatibility of Intraspecific Hybridization and Screening of Powdery Mildew Resistent Germplasm in Lagerstroemia indica
CHEN Zhi, DING Ting, HUANG Zhen, CHEN Ping, HANG Jinjian, ZHAO Taojuan, WANG Lihua
2023, 44(5): 82-88. DOI: 10.12172/202212050003
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Mixed Application of Water-retaining Agent and Microbial Inoculum on the Growth of Armeniaca sibirica and Robinia pseudoacacia
XIN Yunling, MI Yun, LI Qun, ZHU Ying, DONG Qiang
2023, 44(5): 89-94. DOI: 10.12172/202211210001
Abstract FullText HTML PDF
Study on Callus Induction and Differentiation of Gerbera delavayi Leaves
ZHAO Taojuan, SONG Qianli, HUANG Zhen, DING Ting, CHEN Zhi, LI Jiaman, GUO Hongying
2023, 44(5): 95-101. DOI: 10.12172/202211300001
Abstract FullText HTML PDF
Influence of Neem Pollen Drifting on Concentration of Airborne Particulate Matter in Forest
ZHANG Yan, HE Yan, ZHENG Shaowei, HOU Xiaoyun, WANG Jian, LI Yanqiong
2023, 44(5): 102-106. DOI: 10.12172/202211290001
Abstract FullText HTML PDF
Study on Soil Physical and Chemical Properties and Soil Enzyme Activities of Wild Bletilla striata Habitat in Yanting, Sichuan
YAN Qiujie, LV Baoquan, WU Chengqiang, HU Jinyao
2023, 44(5): 107-112. DOI: 10.12172/202211090004
Abstract FullText HTML PDF
Comparative Study on the Inclusions Content in Buds of Two Aralia species
XIA Miao, YI Zhuo, SHUAI Wei, JIANG Xinhua, YU Haiqing, WEN Qiang, LIU Yanyun, Dawazhima
2023, 44(5): 113-118. DOI: 10.12172/202211040002
Abstract FullText HTML PDF
Study on Soluble Sugar Content in Tissue Culture Explants of Tripterygium wilfordii
HUANG Shuyan, JIANG Long
2023, 44(5): 119-123. DOI: 10.12172/202204110004
Abstract FullText HTML PDF
Experimental Study on 2-year-old Container Seedling Raising Technology of Michelia wilsonii in Southern Sichuan
LI Limei, WANG Huan, WU Ya, XIAO Xingcui, GU Yunjie
2023, 44(5): 124-128. DOI: 10.12172/202309110001
Abstract FullText HTML PDF
Effects of Combined Application of Nitrogen, Phosphorus and Potassium Fertilizers on the Growth of Middle-aged Eucommia ulmoides Plantation
LI Kun, YAN Ming, XIAO Xingcui, YANG Yongzhi, LONG Sifan, WANG Li, LI Tianjun
2023, 44(5): 129-133. DOI: 10.12172/202305080001
Abstract FullText HTML PDF
Effect of different treatments on cuttage rooting of Machilus nanmu
CUI Yuting, WU Ya, CHENG Xianbin, GU Yunjie, YAN Kui
2023, 44(5): 134-138. DOI: 10.12172/202305230001
Abstract FullText HTML PDF
A newly Recorded Genus Pseudopyrochora Pic (Coleoptera: Pyrochroidae: Pyrochroinae) in Guangxi Zhuang Autonomous Region, China
ZHAN Zhihong, LIU Yancheng
2023, 44(5): 139-142. DOI: 10.12172/202211200001
Abstract FullText HTML PDF
Histiopteris incisa, A New Distribution Record of Pteridophytes in Sichuan Province, China
LI Xiaojie, CHEN Xuling, LUO Wei, YU Daoping, TU Weiguo, YANG Miao, CUI Yongliang
2023, 44(5): 143-145. DOI: 10.12172/202211070001
Abstract FullText HTML PDF