WE ARE COMMITTED TO REPORTING THE LATEST FORESTRY ACADEMIC ACHIEVEMENTS

2023 Vol. 44 Issue4
Export Reference
Floristic Analysis of Seed Plants in Mount Emei Area
LU Song, YANG Shi, GU Haiyan, XIE Kongping
2023, 44(4): 1-10. DOI: 10.12172/202208290004
Abstract FullText HTML PDF
Analysis on New Records of Birds in Provincial Administrative Regions of China in Recent Decade
YAO Siqian, YANG Lu, MO Zhengxian, WANG Rongxing
2023, 44(4): 11-18. DOI: 10.12172/202209140001
Abstract FullText HTML PDF
Advances in Biological Activity and Application in Pleioblastus
YAN Junling, LI Mao, ZHANG Weijian, ZHAO Jiawei, LU pei, ZHENG Jia, ZHAO Dong
2023, 44(4): 19-26. DOI: 10.12172/202210190003
Abstract FullText HTML PDF
Construction of Core Collection of Phoebe zhennan Based on SSR Molecular Markers
ZHANG Qun, CHENG Xiaolin, LIU Ming, XIE Jiaxin, PENG Jian, YU Bo, YAN Kui, GU Yunjie, YANG Hanbo
2023, 44(4): 27-35. DOI: 10.12172/202305190001
Abstract FullText HTML PDF
Genetic Differences Revealed by Genomic-SSR and EST-SSR Markers in Alnus cremastogyne
WANG Zeliang, YANG Yongzhi, DU Jincheng, CHEN Zhi, HUANG Zhen, GUO Hongying
2023, 44(4): 36-42. DOI: 10.12172/202210080001
Abstract FullText HTML PDF
Stoichiometric Characteristics of C, N, P, K in Different Organs of Artificial Cypress Plantation in Hilly Areas of Central Sichuan
LIU Weijun, CHEN Junhua, JIANG Chuandong, LIU Yiding, XIE Chuan, TANG Yijia, LUO Minghua, MU Changlong
2023, 44(4): 43-48. DOI: 10.12172/202303100001
Abstract FullText HTML PDF
Research on Land Use Change and Conflict Identification in Chengdu-Chongqing Urban Agglomeration
ZHANG Yue, SUN MengXin, XIN Yu, YANG CunJian
2023, 44(4): 49-57. DOI: 10.12172/202209210003
Abstract FullText HTML PDF
Camera-trapping Survey on the Diversity of Mammals and Birds in Jiuzhaigou National Nature Reserve, Sichuan Province
BAI Ranjun, KANG Qimei, LEI Kaiming, SUN Hongou, KUANG Peigang, ZHAO Lianjun, YU Lin, LI Sheng
2023, 44(4): 58-67. DOI: 10.12172/202210140001
Abstract FullText HTML PDF
Short-term Control Effects of Four Biological Rodenticides on Plateau Pika in Northwest Sichuan
ZHANG Qiaoqiao, CHEN Dewei, ZHOU Su, SUOLANG Duoerji, CHEN Qi, WANG Xin, SUN Feida, WANG Xuming, YANG Tingyong, TANG Mingkun
2023, 44(4): 68-73. DOI: 10.12172/202209130001
Abstract FullText HTML PDF
Response of Population Structure of Quercus aquifolioides to Altitude Gradient in Sejila Mountain
TIAN Ying, LU Jie, WANG Xinliang, YANG Lin
2023, 44(4): 74-81. DOI: 10.12172/202210010001
Abstract FullText HTML PDF
Degradation of Karst Ecosystem and Soil Organic Carbon Storage
LI xiaoyong, TIAN xiaoqin
2023, 44(4): 82-87. DOI: 10.12172/202210120001
Abstract FullText HTML PDF
Exploration on Seed Germination Conditions, Low Temperature Tolerance and optimum pH value for Ochroma lagopus Growth
CHENG Tong, BAI Xue, QIAN Rong, DUAN Zhubiao, XI Huipeng, TANG Mingyong
2023, 44(4): 88-96. DOI: 10.12172/202210230003
Abstract FullText HTML PDF
Effect of Altitude and Canopy-shade on the Size of Fargesia denudata
ZHU Yuqi, XIA Yong
2023, 44(4): 97-103. DOI: 10.12172/202305220001
Abstract FullText HTML PDF
Study on the Characteristics of Urban Park Road Environment from the Perspective of Mental Health
TANG Ruimin, TAN Lin, TANG Xiaoming, MA Jun, MO Kailin
2023, 44(4): 104-113. DOI: 10.12172/202301100001
Abstract FullText HTML PDF
Determination of the Toxicity of Beauveria Bassiana and Enzyme Synergists to Monochamus alternatus Larvae
YANG Mei, SHI Yan, SHI Bowen, CHENG Ling, YANG Hua
2023, 44(4): 114-118. DOI: 10.12172/202209230001
Abstract FullText HTML PDF
Variations of Seedling Growth and Medicinal Components Contents in Leaves of Ginkgo biloba from Different Provenances in Common Garden
ZHANG Mengnan, GU Jiantao, DENG Huihong, SONG Peng
2023, 44(4): 119-124. DOI: 10.12172/202302130001
Abstract FullText HTML PDF
Research on Therapeutic Garden Design for Community Horticulture Based on Sensory Experience Needs
XUAN Jin, QIN Zibo, LI Zuchan, ZOU Cheng, SHU Jing, HUANG Liujing
2023, 44(4): 125-131. DOI: 10.12172/202209260001
Abstract FullText HTML PDF
Study on Abnormal Estrus of Subadult Giant Panda
LIU Juan, WEI Hua, WEI Rongping, WEI Ming, YIN Tao, DENG Tao
2023, 44(4): 132-136. DOI: 10.12172/202209110001
Abstract FullText HTML PDF
Comparison of Grooming Income between OMUs of Rhinopithecus bieti
NIU Xin, XIE Dan, LAI Jiandong, SUN Qinglei, LI Yanpeng, HUANG Zhipang
2023, 44(4): 137-142. DOI: 10.12172/202209200002
Abstract FullText HTML PDF
Seasonal Variation of Social Monitoring Behavior of All-male Unit for Rhinopithecus bieti
XU Pengfei, LIU Hongyan, LI Yanpeng, HUANG Zhipang
2023, 44(4): 143-148. DOI: 10.12172/202209210001
Abstract FullText HTML PDF