WE ARE COMMITTED TO REPORTING THE LATEST FORESTRY ACADEMIC ACHIEVEMENTS

2022 Vol. 43 Issue2
Export Reference
Relationship between Abies Plant Community and Giant Panda Distribution in Giant Panda Habitat
LIU Xingliang, YANG WenJing, LIU Shan, CAI Lei, FENG Qiuhong, LI Xuhua, PAN Hongli, WEN Zhiyou, FANG Yi, JIA Cheng, DU Zhong, YAN Gang, LIU Qianli, AHANG LI, ZHANG Zhicai
2022, 43(2): 1-20. DOI: 10.12172/202109170002
Abstract FullText HTML PDF
Ecological Suitability Analysis of Zanthoxylum bungeanum and Zanthoxylum armatum
YE Meng, YANG Li, XIANG Li, GAO Shun, LI Hongyun, WEN Dengxue
2022, 43(2): 21-30. DOI: 10.12172/202107210002
Abstract FullText HTML PDF
Rapid Effects of Strip Clear-cutting on Soil Nutrients of Giant Panda Corridor Shrubs in the Minshan Mountains
LI Ling, WANG Yujie, GOU Xiaolin, ZHANG Yuanbin, JIANG Hao, YU Lin, TU Weiguo
2022, 43(2): 31-37. DOI: 10.12172/202107080001
Abstract FullText HTML PDF
Comparison Study on Activity Rhythms of Sambar (Cervus equinus) and Tufted Deer (Elaphodus cephalophus) in the Same Region Based on Infrared Camera Data
JIA Guoqing, YANG Xu, LI Yongdong, WANG Yu, ZHENG Xiaoao, JIANG Yong, YANG Biao, LI Shengqiang
2022, 43(2): 38-46. DOI: 10.12172/202108030001
Abstract FullText HTML PDF
Spatio-Temporal Niche Differentiation of White Eared Pheasant (Crossoptilon crossoptilon) and Blood Pheasant (Ithaginis cruentus) in Gongga Mountain National Nature Reserve, Sichuan Province
LI Yongdong, YANG Xu, JIA Guoqing, WANG Yu, ZHENG Xiaoao, JIANG Yong, YANG Biao, LI Shengqiang
2022, 43(2): 47-55. DOI: 10.12172/202107310001
Abstract FullText HTML PDF
Diversity and Seasonal Dynamics of Ichneumonidae Insects in Different Land Use Types in Cangshan Mountain
YANG Xia, LI Jinku, TAN Kun, LI Yanpeng, HUANG Zhipang, XIAO Wen
2022, 43(2): 56-62. DOI: 10.12172/202107220002
Abstract FullText HTML PDF
Plant Functional Traits in Response to Fence Enclosure in Sierozem and Aeolian Sandy Soil Habitats of Ningxia Desert Grasslands
YU Xuan, WANG Xing, WU Ting, SONG Naiping
2022, 43(2): 63-70. DOI: 10.12172/202107160002
Abstract FullText HTML PDF
Inversion of Forest Volume by Combining Sentinel-1 and Sentinel-2 Data
ZHANG Yutian, XU Xiaodong, SHI Junnan, LIU Yang, CAI Yaotong, LIN Hui, SHI Lingjie, ZHANG Huaiqing
2022, 43(2): 71-80. DOI: 10.12172/202107040001
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of Vegetation Coverage Change in Jiuzhaigou National Nature Reserve Before and After Earthquake Based on RS and GIS
LEI Yu, FENG Bin, XIE Yaoyao, HU Lu, ZHAO Shanshan, DONG Xin
2022, 43(2): 81-87. DOI: 10.12172/202108160002
Abstract FullText HTML PDF
New Records of Mammal and Bird Diversity in Shenguozhuang Nature Reserve, Sichuan Province
CHEN Yunmei, TIAN Guansheng, XU Liangyan, AI Yongbin, LUO Jian, YANG Xu, CHEN Xin, YANG Xiaonong, HUANG Ke, YANG Zhisong, LI Shengqiang
2022, 43(2): 88-94. DOI: 10.12172/202111250001
Abstract FullText HTML PDF
Altitude Distribution Pattern of Plant Species Diversity in the Baima Snow Mountain Nature Reserve, Yunnan Province
NIE Peixiao, ZHANG Caicai, LONG Xiaobin, LI Yanpeng, XIAO Wen
2022, 43(2): 95-100. DOI: 10.12172/202107160001
Abstract FullText HTML PDF
Research on the Morphological Evolution and Influencing Mechanism of Xiaolongmen Central Island by Cascade Hydropower Exploitation in the Middle Reaches of Jialing River
LUO Gang, SHU QiuGui
2022, 43(2): 101-107. DOI: 10.12172/202201170001
Abstract FullText HTML PDF
Analysis on the Landscape Pattern of Urban Green Space in the Main Urban Area of Nanchong City Based on Fragstats
LI Yujie, LIU Yi, CHEN Junhua, LIU Yiding, XIE Chuan, XIE Tianzi, HE Zhengwei, MU Changlong
2022, 43(2): 108-117. DOI: 10.12172/202109180001
Abstract FullText HTML PDF
Analysis on the Characteristics of Urban Forest Structure in the Main Urban Area of Nanchong City
XIE Tianzi, CHEN Junhua, XIE Chuan, LIU Yiding, HE Jiamin, GONG Gutang, MU Changlong
2022, 43(2): 118-123. DOI: 10.12172/202107190003
Abstract FullText HTML PDF
Recreation Value, Place Attachment and Pro-environment Behaviors of Chengdu Field Research Center for Giant Pandas in Chengdu Panda Base
ZHONG Meiling, TANG Yong, WANG Yaoshu
2022, 43(2): 124-131. DOI: 10.12172/202107120002
Abstract FullText HTML PDF
The Development Status and Suggestions of Carbon GSP in Forestry
DAI Limei, TAN Xinyue, WANG Hui, TANG Yiqie, TANG Caifu
2022, 43(2): 132-137. DOI: 10.12172/202107140001
Abstract FullText HTML PDF
Studies on the Incidence and Chemical Control of Prickly Ash Rust in Sichuan Province
YANG Shuangyu, YANG li, ZENG Quan, YANG Yuanliang, XIAO Yinbo, JIA Yuzhen, WANG Xin, CHEN Shanbo
2022, 43(2): 138-144. DOI: 10.12172/202110090001
Abstract FullText HTML PDF
Strategies, Actions and Enlightenment of Urban Forest Construction and Management in the United States
PENG Linlin
2022, 43(2): 145-150. DOI: 10.12172/202107210001
Abstract FullText HTML PDF
Study on the Butterfly Fauna of Baotianman National Nature Reserve
CHEN Liangfu, TIAN Ye, JIANG Peng, WU Fuhua
2022, 43(2): 151-158. DOI: 10.12172/202105310002
Abstract FullText HTML PDF
Conchidium Griff, A Newly Recorded Genus of Orchidaceae in Sichuan, China
CHENG Yuehong, JIN Senlong, TAN Yingchun, LIN Hongqiang, HE Xiaoping, PENG Shuai, HU Guangwan
2022, 43(2): 159-161. DOI: 10.12172/202108120001
Abstract FullText HTML PDF
Berberis haoi, A New Record of Berberidaceae Species in Sichuan Province, China
LIU Furong, WANG Haifeng, LUO Jianxun, DU Yangping
2022, 43(2): 162-164. DOI: 10.12172/202106290002
Abstract FullText HTML PDF
A New Record of Acanthaceae Plants (Strobilanthes affinis) in Sichuan Province, China
LUO Yao, LIU Qiurong, LI Li, HU Jun
2022, 43(2): 165-167. DOI: 10.12172/202107190004
Abstract FullText HTML PDF